Αναίμακτη σπονδυλοδεσία

 

Αναίμακτη σπονδυλοδεσία


Με τον όρο αναίμακτη σπονδυλοδεσία εννοούμε την σπονδυλοδεσία κατά την διενέργεια (επέμβαση) της οποίας οι απώλειες αίματος είναι τέτοιες (μηδενικές-ελάχιστες, έως πολύ μικρές), ώστε δεν απαιτείται μετάγγιση αίματος, με τα γνωστά οφέλη: μικρότερο διεγχειρητικό στρες για τον οργανισμό, αποφυγή πιθανών κινδύνων μετάγγισης, αλλά και ταχύτερη αποκατάσταση, μικρότερο κλινοστατισμό, δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτερη αποκατάσταση στα ιδιαίτερα αυτά χειρουργεία της σπονδυλοδεσίας.
  
Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η τεχνική της αναίμακτης σπονδυλοδεσίας αλλά και αποσυμπίεσης ταυτόχρονα (για περιπτώσεις κυρίως πλάγιας στένωσης οσφυικής μοίρας σπονδυλικής στήλης), από μικρή τομή (της τάξης 3-5cm) με τη βοήθεια ειδικού αυτόματου διαστολέα με ψυχρό φωτισμό και διαρκούς νευροπαρακολουθησης με ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακτινοσκόπησης. 

Με τα πολύτιμα αυτά εργαλεία ο χειρουργός μπορεί να διενεργήσει την σπονδυλοδεσία αλλά και την αποσυμπίεση από την ίδια μικρή τομή του δέρματος με σαφώς μικρότερες κακώσεις στους ιστούς, με αποτέλεσμα την διενέργεια της σπονδυλοδεσίας, αλλά και αποσυμπίεσης χωρίς μετάγγιση με μια διανυκτέρευση δηλ. εξιτήριο σε 24 ώρες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

Πρόκειται για περίπτωση Διατρηματικής οσφυϊκής διασωματικής σπονδυλοδεσίας (TLIF: trasforaminal: Διατρηματική lumbar: οσφυϊκή interbody: διασωματική fusion: σύντηξη - σπονδυλοδεσία) που διενεργείται με μικρή τομή πλάγια της μέσης γραμμής (κατά την παλαιότερη προσπέλαση - τεχνική η τομή γινόταν στη μέση γραμμή της οσφύος ήταν σαφώς μεγαλύτερη και απαιτούσε αποκολλήσεις μυών που κατά κανόνα είχαν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη απώλεια αίματος) και από την ίδια μικρή τομή γίνεται η σπονδυλοδεσία αλλά και η αποσυμπίεση αναίμακτα δηλ. χωρίς μετάγγιση και με μια μόνο διανυκτέρευση, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
 
Όλα τα παραπάνω στηρίζονται στην εκπαίδευση του χειρουργού αλλά και στον εξοπλισμό, εξοπλισμό που έχει προσφέρει η ανάπτυξη της επιστήμης και τεχνολογίας στην υπηρεσία της υγείας.

Αμερικάνικες και Γαλλικές ομάδες επιστημόνων είναι από τις πρωτοπόρες αυτή τη στιγμή στο τομέα αυτό, τις τεχνικές και τεχνολογίες των οποίων (Αμερικάνικες και Γαλλικές, κυρίως) χρησιμοποιεί η ομάδα μας στον τομέα της Αναίμακτης Σπονδυλοδεσίας, είτε πρόκειται για αναίμακτη αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία, είτε για αναίμακτη σπονδυλοδεσία χωρίς αποσυμπίεση, δηλαδή διαδερμική σπονδυλοδεσία, αλλά και σε περιπτώσεις κλασικής ανοιχτής σπονδυλοδεσίας όπου η ομάδα μας χρησιμοποιεί όπως προαναφέραμε τεχνικές τεχνολογίες και εμφυτεύματα των προαναφερόμενων ομάδων Αμερικάνικων και Γαλλικών, κυρίως.


❋ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
❋ Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
❋ Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
❋ Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
❋ Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.