Σύγχρονη Τεχνική από ΗΠΑ, Αναίμακτη Σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση

 

Σύγχρονη Τεχνική από ΗΠΑ
Αναίμακτη Σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση


Η εξέλιξη της επιστήμης στον τομέα της σπονδυλικής στήλης έχει καταφέρει την δημιουργία της τεχνικής αυτής, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καθιστώντας, στα χέρια του έμπειρου χειρουργού, τα ιδιαίτερων απαιτήσεων χειρουργεία αποσυμπίεσης και σπονδυλοδεσίας κυρίως σε περιπτώσεις πλαγίων στενώσεων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, υποθέσεις 24 ώρου (δηλαδή εξιτήριο σε 24 έως 30 ώρες κατά μέσο όρο), αναίμακτα, με γενική αναισθησία, με μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτερη αποκατάσταση και άμεση κινητοποίηση του ασθενούς.
  
Η τεχνική αυτή ονομάζεται MAS-TLIF και σημαίνει μέγιστης πρόσβασης χειρουργική Διατρηματική οσφυϊκή διασωματική σπονδυλοδεσία MAXIMUM ACCESS SURGERY TRANSFORAMINAL INTERBODY FUSION: σύντηξη - σπονδυλοδεσία. 


Τα τελευταία χρόνια η χειρουργική έχει στραφεί στη διενέργεια αναίμακτων επεμβάσεων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης έχει φτάσει σε σημείο τέτοιο που η αναίμακτη χειρουργική έχει εισβάλει σε αρκετές των παθήσεων του άνθρωπου οι οποίες απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Η σπονδυλική στήλη δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από αυτό το χρήσιμο βοήθημα, δηλαδή την αναίμακτη χειρουργική.

Να τονίσουμε ότι αναίμακτη χειρουργική με την ακριβή έννοια του όρου δεν υπάρχει, ακόμα και στην ενδοσκοπική χειρουργική για παράδειγμα της σπονδυλικής στήλης (που θεωρείται απο τις πιο αναίμακτες χειρουργικές τεχνικές της σπονδυλικής στήλης) κάποια μικρή απώλεια αίματος θα υπάρχει.

Ο όρος αναίμακτη χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι οι απώλειες αίματος είναι τόσο μικρές (από ελάχιστες-μηδαμινές έως πολύ λίγες), ώστε να μην χρειάζεται να μεταγγισθεί ο ασθενής υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς δηλαδή επιπλοκές) σε μια τέτοιου είδους επέμβαση.


Να κάνουμε μια μνεία στους λόγους που επιβάλουν την δημιουργία της αναίμακτης τεχνικής-ες χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης

Θα μπορούσαμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε δυο κύριες ομάδες.
Α) Δυσάρεστα αποτελέσματα κίνδυνοι επιπλοκές της ίδιας της μετάγγισης:
Άμεσες: αιμολυτικές, αναφυλακτικές, πυρετικές, αλλεργικές αντιδράσεις, συμφορ. καρδιακή ανεπάρκεια "TACO", σηπτική καταπληξία κλπ
Απώτερες: λοιμώξεις-ιογενείς μικροβιακές, αλλοανοσοποίηση κλπ., ασφαλώς μεγαλύτερο κλινοστατισμό και παραμονή στο νοσοκομείο με ότι συνεπάγεται αυτό: ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, δυσθυμία του ασθενούς κλπ.

Β) Ανάγκη δημιουργίας τεχνικών και τεχνολογιών (εργαλειοσειρές, εμφυτευμάτων κλπ) ώστε να διενεργείται η επέμβαση όσο πιο ατραυματικά-αναίμακτα γίνεται, δηλαδή με τις λιγότερο δυνατόν καταστροφές στους ιστούς που εκτός του αποτελέσματος της μη μετάγγισης δημιουργούν και λιγότερες δυσλειτουργίες - ανισορροπίες και πιθανά αστάθεια στην ίδια την σπονδυλική στήλη (ιατρογενής αστάθεια) με αποτέλεσμα τη διενέργεια μικρότερου και ασφαλέστερου χειρουργείου.


Θα αναφερθούμε λοιπόν στη δομή - ανατομία της σπονδυλικής στήλης και στους λόγους που έχουμε απώλειες αίματος κατά την διενέργεια των κλασικών τεχνικών - προσπελάσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της σπονδυλοδεσίας, που ως αποτέλεσμα (εκτεταμένες, αναγκαστικά, αποκολλήσεις-καταστροφές δομών με απώλειες αίματος) έχουν την ανάγκη ύπαρξης των αναίμακτων τεχνικών όπως η αναίμακτη σπονδυλοδεσία και αποσυμπίεση που έχουν ως οφέλη: μικρότερο χρόνο νοσηλείας, αναίμακτα δηλαδή χωρίς μετάγγιση ,λιγότερο πόνο λόγω πιο ατραυματικών τεχνικών, μικρότερο κλινοστατισμό και ασφαλώς ταχύτερη κινητοποίηση.

Η σπονδυλική στήλη λοιπόν αποτελείται απο: οστά, τους σπονδύλους (7 αυχενικούς, 12 θωρακικούς, 5 οσφυϊκούς, 4-5 ιερούς που σχηματίζουν το ιερό οστούν και 3-4 μικρότερους που δημιουργούν τον κόκκυγα), συνδέσμους, μεσοσπονδύλιους δίσκους, αγγεία και αιματοβριθείς μυς.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία (μυς, οστά, αγγεία) είναι ιδιαίτερα αιμορραγικά κατά την προσπέλαση της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή την δίοδο προς την περιοχή της βλάβης που καλείται ο χειρουργός να διορθώσει- αποκαταστήσει.

Ο μυϊκός ιστός, δηλαδή οι μυς που περιβάλουν την σπονδυλική στήλη, είναι και ένα από τα κύρια αίτια, αν όχι το κυριότερο, για την μεγαλύτερη απώλεια αίματος κατά την προσπέλαση. Στις κλασσικές ανοιχτές προσπελάσεις (που σε κάποιες περιπτώσεις και μάλιστα όχι λίγες δεν γίνεται να αποφευχθούν, ιδιαίτερα στον τομέα της σπονδυλοδεσίας με ή χωρίς αποσυμπίεση) διενεργείται αποκόλληση των μυών με αποτέλεσμα την απώλεια αίματος που ανάλογα την έκταση των αποκολλήσεων και την υπόλοιπη απώλεια αίματος απο τους έτερους χειρισμούς της περιοχής, είτε αυτοί είναι μέρος της προσπέλασης (πεταλεκτομή προκειμένου να προσεγγίσουμε μια δισκοκήλη σε έδαφος στένωσης της σπονδυλικής στήλης χωρίς συμπτώματα απο την ίδια την στένωση, πχ) είτε είναι μέρος των χειρισμών για την θεραπεία του εκάστοτε προβλήματος (πεταλεκτομή προς αποσυμπίεση επί συμπτωματικής στένωσης, τρηματεκτομές, ημιπεταλεκτομές κλπ) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη για μετάγγιση αίματος.

Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η προσπέλαση (δίοδος) του σημείου της παθολογίας είναι αυτή που μας δημιουργεί και τις μεγαλύτερες απώλειες αίματος ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της ανοιχτής σπονδυλοδεσίας με αποσυμπίεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, της τεχνικής που περιγράφουμε στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά και στην αρχική σελίδα αυτής της ιστοσελίδας, δηλ της αναίμακτης αποσυμπίεσης με σπονδυλοδεσία, κυρίως για περιπτώσεις πλαγίων στενώσεων της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης που χρήζουν και σπονδυλοδεσίας μαζί με την αποσυμπίεση, η προσπέλαση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειαζόμαστε μετάγγιση αίματος διότι οι απώλειες αίματος είναι μικρές (από μηδαμινές έως πολύ μικρές).

Η προσπέλαση δηλαδή γίνεται περισσότερο με διύνηση παρά με αποκόλληση των μυών. Γίνεται δηλαδή διά των μυϊκών δεσμίδων των μυών ή και μεταξύ μυϊκών ομάδων με όσο το δυνατόν λιγότερες "καταστροφές" αυτών και λιγότερες απώλειες αίματος ώστε να μην χρειάζεται μετάγγιση αίματος ο ασθενής με αποτέλεσμα την διενέργεια αναίμακτης σπονδυλοδεσίας και αποσυμπίεσης ταυτόχρονα. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τη βοήθεια ειδικών εργαλειοσειρών και εξελιγμένου αυτόματου διαστολέα με δικό του ψυχρό φωτισμό ο οποίος επιτρέπει στον χειρουργό, που εξειδικεύεται στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης, απο μικρή τομή του δέρματος να έχει την καλύτερη δυνατή όραση της περιοχής, ώστε να καταφέρει την διενέργεια σπονδυλοδεσίας και αποσυμπίεσης, για περιπτώσεις κυρίως πλαγίων στενώσεων οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης, αναίμακτα (δηλαδή χωρίς μετάγγιση αίματος), με μία μόνο διανυκτέρευση, δηλαδή την διενέργεια αναίμακτης σπονδυλοδεσίας και αποσυμπίεσης ταυτόχρονα από την ίδια μικρή τόμη χωρίς την ανάγκη μετάγγισης και εξιτήριο σε 24-30 ώρες κατά μέσο όρο.

Πολύ σημαντικό βοήθημα αποτελεί επίσης η νευροπαρακολούθηση διεγχειρητικά με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή για την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια του νευρικού ιστού .Να τονίσουμε επίσης και τη μεγάλη βοήθεια της ακτινοσκόπησης κατά τη διάρκεια της επέμβασης με τη χρήση του φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος (c-arm)που αποτελεί επίσης άλλο ένα απαραίτητο εργαλείο- βοήθημα για την διενέργεια της επέμβασης.


Ακολουθεί ενημερωτικό video (animation) της τεχνικής


❋ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 γνωστοποιείται ότι για τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπό τον τίτλο "Μαρτυρίες Ασθενών" έχει ληφθεί η έγγραφη συγκατάθεση αυτών.
❋ Η ιστοσελίδα αυτή είναι εναρμονισμένη με το G.D.P.R.
❋ Λόγω της πανδημίας κορωναϊού, ο συνοδός (ένας μόνο) του ασθενούς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή rapid test 48ώρου για να εισέλθει στο ιατρείο (το μέτρο αυτό βάσει του καινούργιου ΦΕΚ που ισχύει από 24/07/2023 μέχρι 28/08/2023 δεν είναι πια σε ισχύ, όσον αφορά πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test). Το ιατρείο ακολουθεί πάντα τις οδηγίες που ανακοινώνονται στο Φ.Ε.Κ.
❋ Ο ιστότοπος αυτός είναι ενημερωτικός περί θεμάτων ορθοπαιδικής κατά κύριο λόγο με μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της σπονδυλικής στήλης.
❋ Απαγόρευεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη της.